Organisaation Käyttäytymisnormit

Henkilökohtaiset Normit

Henkilökohtaiset normimme edellyttävät, että jokainen työntekijä toimii ammattimaisesti, rehellisesti ja kunnioittavasti. Korostamme vastuullista päätöksentekoa ja henkilökohtaista integriteettiä kaikessa toiminnassamme.

Organisatoriset Normit

Organisaationa sitoudumme luomaan ympäristön, joka tukee avoimuutta, tasa-arvoa ja yhteistyötä. Kannustamme kaikkia työntekijöitä edistämään näitä arvoja ja toimimaan esimerkkinä muille.

Yrityksen Normit

Yrityksenä pyrimme ylläpitämään korkeita standardeja kaikessa toiminnassamme. Tämä kattaa laillisuuden, eettiset käytännöt ja kestävän kehityksen periaatteet. Odotamme, että kaikki työntekijämme ja kumppanimme noudattavat näitä normeja.